Aktuellt / Ajankohtaista

Boka Transport

Är du ny kund? Eller bokar du regelbundet frakt med Transmar?
Då kan du och ditt företag ha nytta av inloggningsuppgifter till en egen kundsida.
Registrera dig redan idag!

Viktig Information innan du bokar din transport

Transmar Ab:s ansvar som transportör baseras på NSAB 2015 som gäller från och med 1 januari 2016. NSAB är ett dokument som förhandlats fram mellan Nordiskt Speditörsförbund och organisationer som representerar transportköparna i de 4 nordiska länderna. 

Ta del av NSAB:s bestämmelser och av Transmar Ab:s fraktprinciper & serviceavgifter innan bokning. Tveka inte att höra av dig om du har några frågor!

25 maj 2018 börjar det nya EU-gemensamma regelverket GDPR (Dataskyddsförordningen) gälla. Det innebär att individer får bättre kontroll över hur företag och organisationer hanterar deras personuppgifter. Även företrädare och anställda inom bolaget omfattas därmed också av förordningen. Våra allmänna villkor kommer också att uppdateras med en hänvisning till policyn och en skyldighet för företagskunder att vidarebefordra policyn till sina anställda och andra företrädare.

Ytterligare information om dataskydd och dataskyddsreformen finns på
Datainspektionen på Ålands hemsida och Dataombudsmannens byrås webbplats.

 

Tag även del av: