Aktuellt / Nykyinen

25 maj 2018 börjar det nya EU-gemensamma regelverket GDPR (Dataskyddsförordningen) gälla. Det innebär att individer får bättre kontroll över hur företag och organisationer hanterar deras personuppgifter. Även företrädare och anställda inom bolaget omfattas därmed också av förordningen. Våra allmänna villkor kommer också att uppdateras med en hänvisning till policyn och en skyldighet för företagskunder att vidarebefordra policyn till sina anställda och andra företrädare.

Ytterligare information om dataskydd och dataskyddsreformen finns på
Datainspektionen på Ålands hemsida http://www.di.ax och
Dataombudsmannens byrås webbplats på http://www.tietosuoja.fi/sv/index.html

VIKTIGA FÖRÄNDRINGAR MELLAN ÅLAND & FASTA FINLAND samt ÅLAND & EU 2018!

TÄRKEÄ MUUTOS AHVENANMAAN SEKÄ MANNER-SUOMEN LIIKENTEESSÄ 2018!

Marknadsföring

Möjligheter på väg

I vår kampanj "Möjligheter på väg" har vi låtit några av våra högt värderade kunder få komma till tals. De berättar om hur de ser på samarbetet med Transmar, varje företag utifrån sin verklighet. De ger sin syn på smart logistik och ekonomisk, miljövänlig, pålitlig och smidig godshantering.

Vilka behov har ditt företag? Berätta gärna för oss om dina krav, kanske kan vi erbjuda precis det du söker.

Sponsorering

Sponsorering är en viktig del i vår marknadsföring. Här hittar du vår
 sponsoreringspolicy samt hur du går till väga för att ansöka om sponsorering.
 Ansökan skickas via e-post till sponsorering@transmar.fi

Referenskampanj

I vår kampanj "Möjligheter på väg" har vi låtit några av våra högt värderade kunder få komma till tals. De berättar om hur de ser på samarbetet med Transmar, varje företag utifrån sin verklighet. De ger sin syn på smart logistik och ekonomisk, miljövänlig, pålitlig och smidig godshantering.

Mediekanaler:

  • Annonser, hel- och halvsidor i de lokla tidningarna
  • Pelarreklam vid Österleden
  • Ljusskylt på gågatan
  • Kundvagnsreklam på Kantarellen, Mathishallen och Mathispunkten