VIKTIGA FÖRÄNDRINGAR MELLAN ÅLAND & FASTA FINLAND samt ÅLAND & EU 2018! TÄRKEÄ MUUTOS AHVENANMAAN SEKÄ MANNER-SUOMEN LIIKENTEESSÄ 2018!

Från och med 01.01.2018 är Skatteförvaltningen den behöriga myndigheten för uppbörd av mervärdesskatt vid import, då importören är införd i registret över momsskyldiga. För att leveranserna till ditt momsregistrerade företag skall löpa smidigt behöver nedanstående uppgifter säkerställas före leverans (läs mer via länken) Aktuell information om handeln mellan Åland & EU 2018 hittar du också här http://transmar.fi/sv/transport/aktuell-transportinformation

01.01.2018 lähtien on Ahvenanmaan kaupankäynnissä veron keräävä viranomainen Verohallinto, mikäli tuoja on merkittynä arvonlisäverovelvolliseksi rekisteriin. Jotta arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröidyn asiakkaan lähetykset kulkevat viivytyksittä on hyvä varmistua että mainitut tiedot ovat merkittynä. Lisää info. saat tälta http://www.transmar.fi/fi/kuljetukset/kotimaan-kuljetukset

 

Samarbetspartners

Kaukokiito Oy

Styckegodstransporter i Finland, www.kaukokiito.fi

Matkahuolto Oy

Pakettransporter med buss i Finland, www.matkahuolto.fi/sv/pakettjanster

Oy Scandic Trans Ab

Erbjuder internationella landsvägstransporter i Europa med speciell inriktning på Skandinavien, www.scandictrans.fi

Schenker Oy

Internationella transporter, www.schenker.com

Schenker Express Oy

Paket- och kurirtransporter i Finland, www.schenkerexpress.fi

DHL Freight

Transporter och distribution internationellt. www.dhl.se

Finnsementti Oy

Cementdistribution på Åland, www.finnsementti.fi