Aktuellt / Nykyinen

25 maj 2018 börjar det nya EU-gemensamma regelverket GDPR (Dataskyddsförordningen) gälla. Det innebär att individer får bättre kontroll över hur företag och organisationer hanterar deras personuppgifter. Även företrädare och anställda inom bolaget omfattas därmed också av förordningen. Våra allmänna villkor kommer också att uppdateras med en hänvisning till policyn och en skyldighet för företagskunder att vidarebefordra policyn till sina anställda och andra företrädare.

Ytterligare information om dataskydd och dataskyddsreformen finns på
Datainspektionen på Ålands hemsida http://www.di.ax och
Dataombudsmannens byrås webbplats på http://www.tietosuoja.fi/sv/index.html

VIKTIGA FÖRÄNDRINGAR MELLAN ÅLAND & FASTA FINLAND samt ÅLAND & EU 2018!

TÄRKEÄ MUUTOS AHVENANMAAN SEKÄ MANNER-SUOMEN LIIKENTEESSÄ 2018!

Ekonomi & Personal

Ekonomi

Mariehamn
Tel: +358-18-27 011
E-post: ekonomi(a)transmar.fi

Tomas Abrahamsson
Administrativ chef
E-post: tomas.abrahamsson@transmar.fi

Monica Westberg
Ekonomichef
E-post: monica.westberg@transmar.fi

Susanna Lind
Fakturering
E-post: susanna.lind@transmar.fi

Monica Sundberg
Importförtullning
E-post: monica.sundberg@transmar.fi

Emma Stark
Bokföring
E-post: emma.stark@transmar.fi

IT

Mariehamn
Tel: +358-18-27 011
E-post: support@transmar.fi

Kimmo Jaskari
IT-samordnare
E-post: kimmo.jaskari@transmar.fi