Utrikestrafik

Största delen av våra utrikestransporter går till och från Sverige. Med hjälp av våra samarbetspartners har vi daglig godslinjetrafik från Sverige till Åland.

I Stockholmsområdet arbetar vi med vårt dotterbolag AX Transport vars terminal, på 5000 kvm, ligger i Tumba. 

Till övriga orter/ länder sker transporterna i samarbete med samarbetspartners eller som beställningstrafik.

Tillsammans med AXTransport kan vi erbjuda lagring och omlastning, samt distrubition och inhämtning.

AX Transport har lång erfarenhet och kunskap om hur livsmedel ska hanteras i en transportkedja, antingen som direkttransport eller med omlastning i våra egna lokaler.
Mer info: www.axelsson-transport.se
Kontakt