top of page

Transmar aloitti sähkövetoisen kylmäperävaunun ensimmäiset talvitestiajot Pohjoismaissa

Kuljetuskonserni Transmarin testaa nyt Pohjoismaiden ensimmäistä sähkövetoista kylmäperävaunua talviajossa. Koekäyttö on päivittäistä kolmen kuukauden ajan talviolosuhteissa Ahvenanmaan Maarianhaminan ja Manner-Suomen Liedon välisellä reitillä. Ahvenanmaalainen kuljetusyritys on asettanut tavoitteekseen hiilidioksidipäästöjensä puolittamisen vuoteen 2030 mennessä ja koeajossa kerätään nyt arvokkaita käyttökokemuksia.


Yksi Schmitz Cargobullin eri puolilla maailmaa parhaillaan testattavista yhteensä 15 täysin sähkövetoisista prototyypeistä on koeajossa Ahvenanmaalla Transmarilla. Valmistaja on tämän Pohjoismaissa suoritettavan koekäytön osalta erityisen kiinnostunut sähkövetoisen kylmäperävaunun käyttöominaisuuksista talviolosuhteissa ja lauttaliikenteessä.


Transmarin testaama jäähdytysajoneuvoyhdistelmä on yksi Schmitz Cargobullin valmistamista 15 prototyypistä. Muut yhdistelmät ovat samanaikaisesti testikäytössä muilla tahoilla maailmassa. Sähkövetoinen kylmäperävaunu toimii pelkästään sähköllä, kun kylmäperävaunujen jäähdytys perinteisesti tapahtuu dieselmoottorilla. Tämänkaltaisen uudentyyppisen ajoneuvoyhdistelmän sähkömoottori on ulkoisen latauslähteen lisäksi ladattavissa myös ajon aikana.


Sähkövetoisilla kylmäperävaunuilla on myös monia muita ympäristöetuja. Sähköllä toimivan moottorin melutaso on muita moottoreita matalampi. Lisäksi se on päästötön vaihtoehto, mikä mahdollistaa ajamisen myös esimerkiksi suurten varastohallien kaltaisissa sisätiloissa. Meluttomuudesta on hyötyä yöajossa etenkin kaupunkiolosuhteissa. Lisäksi päästöttömyys parantaa kuljettajien työolosuhteita, kertoo Transmarin toimitusjohtaja Mats Clemes.


Sähkövetoista kylmäperävaunua testataan nyt ensimmäistä kertaa talviolosuhteissa, joissa lumi, jää, lämpö ja kylmyys kuormittavat raskaasti akkukapasiteettia, toteaa Transmarin kalustopäällikkö Hans-Erik Eker.


Myös fossiilisilla polttoaineilla Ahvenanmaan ja Manner-Suomen välillä liikennöivät autolautat muodostavat oman haasteensa, koska perävaunua ei voi ladata autolautoilla ylitysten aikana, hän lisää. 


Koekäyttö ja sähkövetoisen kylmäperävaunun mahdollinen käyttöönotto tulevaisuudessa edellyttää Transmarilta erityistä reittisuunnittelua, jotta trailerin lataustarpeet saadaan optimoitua, sanoo Hans-Erik Eker. 


Ahvenanmaa, jossa on lyhyet etäisyydet ja sähköä hyvin saatavilla, on nostettu esiin hyvänä, sähkövetoisen raskaan liikenteen testialueena. Edelleen riittämätön infrastruktuuri asettaa siitä huolimatta sekä Ahvenanmaalla että muualla omat rajoituksensa, toimitusjohtaja Mats Clemes summaa.


Hän korostaa myös, että raskaan liikenteen sähkövetoisten ajoneuvojen ja perävaunujen investointikustannukset ovat merkittävästi muita polttoaineita käyttävää vastaavaa kalustoa korkeampia. Alhaisemmat käyttökustannukset eivät vielä tänään kompensoi kalliimpia investointikustannuksia, 


Transmar on kuitenkin vahvistanut toiminnalleen muutossuunnitelman, jonka mukaan yritys tekee kaikkensa maailmanlaajuisten kestävän kulutuksen ja tuotannon tavoitteiden saavuttamiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, kertoo myyntipäällikkö Robert Nylund, joka vastaa Transmarin ympäristö- ja kierrätystoiminnoista.


Suunnitelmassa on selkeä ympäristötavoite puolittaa hiilidioksidipäätökset vuoteen 2030 mennessä. Yrityksen kaikkia noin viittäkymmentä ajossa olevaa raskasta ajoneuvoa koskeva muutossuunnitelma ulottuu aina vuoteen 2035. Suunnitelma painottuu merkittäviltä osin fossiilisia polttoaineita käyttävien ajoneuvojen korvaamiseen sähkövetoisella kalustolla.


Vasemmalta Hans-Erik Eker, Mats Clemes ja Robert Nylund Transmarista ja Tommy Lindholm Volvolta.Sähkökäyttöinen kylmäperävaunu Schmitz Cargobullilta ja vetoautona täyssähköinen Volvo.

Comentarios


bottom of page