Aktuell Transportinformation | Ajankohtaiset kuljetustiedot
  • 15.02.2023 Förhandlingarna har slutat mellan parterna AKT & ALT. Läs mera här

  • 01.01.2023 träder det nya regler i kraft gällande handeln emellan fasta Finland och Åland. Läs mera här
  • Uppdatering av transportpriser 01.10.2022. Läs mer här

---

Ajankohtainen

15.02.2023 Päivitetty lakkotiedote

Osapuolet eivät ole päässeet sopimukseen ja näin ollen lakko alkaa 15.2.2023

Viimeisimmän tiedon mukaan tänään, näyttää siltä että mahdollinen lakko vaikuttaa suuresti Suomen satamatoimintaan. Tällä on myös vaikuttava merkitys Transmarin toimintaan. Todennäköiset vaikutukset ovat myöhästymiset ja rajoitettu lastauskapasiteetti.