Aktuell Transportinformation | Ajankohtaiset kuljetustiedot
  • 03.02.2023 Förhandlingarna fortsätter mellan parterna AKT & ALT. Läs mera här

  • 01.01.2023 träder det nya regler i kraft gällande handeln emellan fasta Finland och Åland. Läs mera här
  • Uppdatering av transportpriser 01.10.2022. Läs mer här

---

Osakkuusyritys

Ålands Budbilsservice Ab

Nopeat sekä tehokkaat paketti- ja kuriiripalvelut Ahvenanmaalla sekä Ahvenanmaalle ja Ahvenanmaalta. www.budbil.ax