top of page

Fordonsparken förnyas snabbt mot fossilfritt 2030 hos AX Transport

AX Transport, verksamt inom tempererad varudistribution i Stockholmsområdet, förnyar i snabb takt sin fordonspark för att nå målsättningen att år 2030 ha enbart fossilfritt drivna fordon. Under åren 2023 och 2024 kommer totalt ett 20-tal nya biogasdrivna distributionsbilar att levereras till AX Transport, som är åländska Transmar-koncernens dotterbolag i Sverige. Investeringarna under de närmaste åren kommer att handla om både gas- och eldrivna fordon.- Investeringarna görs för att vi ska kunna leva upp till kundernas förväntningar även i fortsättningen och uppnå de miljömål som är viktiga för oss alla, säger AX Transports vd Henrik Lindahl.


De första gasbilarna för bolaget levererades av tillverkaren Scania sommaren 2023. 

För AX Transport är investeringarna stora, men självklara för våra framtida mål, framhåller Henrik Lindahl. 


- Alla nya fordon som vi investerar i ska drivas antingen av biogas eller el. Det beslutet fattades redan för två år sedan. Vi vet nu dessutom att Stockholm kommer att införa förbud mot dieselfordon. El och gas är då de enda drivmedlen som kan komma att godkännas, åtminstone på vissa områden i stadskärnan, säger Lindahl. 


AX Transport sköter transport- och logistiktjänster för tempererat gods i Stockholmsregionen. Bolaget har lager och terminal i Tumba och med en fordonsflotta på över 40 större distributionsfordon och -kombinationer sköter de distributionstrafiken i regionen för ett flertal åkerier i Sverige. Bolaget är dotterbolag till den åländska transportkoncernen Transmar, som har terminaler och lagerverksamhet förutom i Stockholm även i Mariehamn och Nådendal i Finland. Transmar koncernen har totalt ett 100-tal fordon och omsätter c. 30 miljoner euro.Comments


bottom of page