top of page

Transmar har förnyat webbsidorna

Transmar koncernen har förnyat sina webbsidor. De nya sidorna innehåller mera fakta och information om företaget och även en presentation om såväl nuläget som företagets historia samt den nya personal- och kundtidningen Tempen som e-tidning. Layouten på sidorna är också mer överskådlig. Vid sidan om information om företaget innehåller de nya webbsidorna även nyheter och meddelanden från företaget. Kundportalen är länkad till sidorna såsom även i den tidigare versionen av webbsidorna.Vi vill med denna förnyelse ge våra kunder, samarbetspartners, anställda och allmänheten en mera omfattande och alltid tillgängligt fakta och information om företaget. Dessutom vill vi dela med oss av aktuella nyheter och händelser om Transmar koncernen, berättar vd Mats Clemes. Denna satsning ingår i ett projekt för att öka synligheten och marknadsföringen. Med de nya kommunikations-åtgärderna, som sedan senaste vår även omfattar en kund- och intressegruppstidning, vill vi införa ytterligare en dimension i vårt sätt att arbeta med kunden och alla våra samarbetspartners, tillägger han.


De nya webbsidorna är länkade till företagets sidor på sociala medierna Facebook, Instagram och Linkedin, där man i framtiden också kommer att göra nysatsningar för att öka informationen och företagets tillgänglighet.


De nya webbsidorna har utvecklats i samarbete med mediabolaget Oy HolmMediaData Ab och grafiska byrån Oy Hausa Ab.

Comments


bottom of page