Aktuell Transportinformation | Ajankohtaiset kuljetustiedot
  • 15.02.2023 Förhandlingarna har slutat mellan parterna AKT & ALT. Läs mera här

  • 01.01.2023 träder det nya regler i kraft gällande handeln emellan fasta Finland och Åland. Läs mera här
  • Uppdatering av transportpriser 01.10.2022. Läs mer här

---

Aktuellt

Uppdaterad strejkinformation 15.02.2023

Parterna har inte nått en överenskommelse och därmed startar strejken 15.2.2023

Enligt den senaste information berör strejken hamnarna i Finland starkt. Vilket kommer att ha en betydande inverkan även på Transmars verksamhet. Troliga effekter är förseningar och begränsad kapacitet.