Aktuellt | Ajankohtaiset

---

Aktuellt

Transmars dotterbolag utökar verksamheten i Stockholm

Transmar koncernens dotterbolag i Sverige, AX Transport AB, som sköter distributionstransporter i Stockholm samt även erbjuder temperade lager- och logistikstjänster, utökar sin verksamhet genom övertagande av verksamhet. Det är verksamheten inom Tempcon Stockholm som har övertagits av AX Transport. Parterna har även ingått ett samarbetsavtal som innebär att AX Transport kommer att vara underleverantör till den nordiska transportkoncernen Tempcons temperaturkontrollerade transport- och logistiktjänster i Stockholmsområdet.

Sedan 2019 har både AX Transport AB och Tempcon Stockholm AB bedrivit verksamhet inom tempererade transporter till mottagare i Stockholmsområdet. Båda verksamheterna har utgått ifrån samma fastighet på Tuna Gårdsväg i Tumba. Nu har en affär om verksamheten och ett avtal om samarbete tecknats samtidigt som verksamheten i Tempcon Stockholm, såsom personal, fordon och lokaler har övertagits av AX Transport.

För oss på AX Transport känns det här nya, strategiska samarbetet mycket bra, säger Henrik Lindahl, vd på AX Transport. Vi har redan idag en väl utvecklad verksamhet som fortsätter som förut, men nu med utökad kapacitet även för våra kunder från tidigare. Nu i och med det nya samarbetet får vi nya möjligheter och inte minst vad gäller kontakten med Tempconbolagen. Samarbetsavtalet påverkar inte verksamheten för våra nuvarande kunder, poängterar Henrik Lindahl. AX Transport fungerar även som HUB i Transmarkoncernens Åland-Sverige trafik.

Genom överlåtelsen och det strategiska samarbetet med AX Transport får vi ännu bättre möjligheter att ta nya och större affärer, säger Christian Hallberg, koncernchef för Tempcon Group. Detta då vår gemensamma kapacitet för temperaturkontrollerade lager-, terminal- och transporttjänster nu kraftigt ökar i Stockholmsområdet.

För ytterligare information:

Henrik Lindahl, vd, AX Transport AB, tel.+46 705 101 740 eller e-post: henrik.lindahl@axtransport.se

Christian Hallberg, koncernchef, Tempcon Group AB, tel. +46 729-64 76 88 eller e-post: christian.hallberg@tempcongroup.se

Presentatation av vår nya samarbetspartner:

Tempcon Group AB är en koncern specialiserad på temperaturkontrollerad logistik. Koncernen utgörs av en grupp entrepre­nörsdrivna bolag. Genom att samlas under ett gemensamt ägande utökas dotterbolagens geografiska täckning och tjäns­teutbud, samtidigt som den lokala närvaron, det egna varumärket och befintliga relationer till kunder och medarbetare bibehålls och utvecklas. Koncernen bildades 2016 och består idag av 15 helägda bolag. Gemensamt för dot­terbolagen är att samtliga har starka varumärken och ledande positioner i sina respektive geografiska marknader och seg­ment. Koncernen omsätter cirka 3 miljarder kronor, har drygt 1 500 medarbetare och förfogar över en flotta på över 500 egna fordon. Koncernen är rikstäckande med trafik även till grannländerna och norra Europa. Tempcon ägs av dotterbola­gens grundare och företagsledare tillsammans med investeringsfonden Accent Equity som är majoritetsägare.