Aktuell Transportinformation | Ajankohtaiset kuljetustiedot
  • 15.02.2023 Förhandlingarna har slutat mellan parterna AKT & ALT. Läs mera här

  • 01.01.2023 träder det nya regler i kraft gällande handeln emellan fasta Finland och Åland. Läs mera här
  • Uppdatering av transportpriser 01.10.2022. Läs mer här

---

Dotterbolag

Teknikpartner Åland Ab

Är Transmars egna verkstadsbolag, Teknikpartner Åland Ab vars verksamhet finns i samband med Transmars terminal och kontor i Mariehamn. Verkstaden är utrustad med allt som behövs för att kunna serva koncernerns fordon och lastenheter. Teknikpartner erjuder även service och tjänster till utomstående/ externa kunder. 
Mer info: www.teknikpartner.ax 
Kontakt

AX Transport AB

Är ett företag i Tumba, Stockholm, som erbjuder logistiklösningar av tempererade produkter i Stockholm-Mälardalen för producenter och grossister från hela Sverige. Med hjälp av AXtransport och deras terminal sköter vi effektivt transporter mellan Åland och Sverige.
Mer info: www.axtransport.se
Kontakt