Aktuell Transportinformation | Ajankohtaiset kuljetustiedot
  • 15.02.2023 Förhandlingarna har slutat mellan parterna AKT & ALT. Läs mera här

  • 01.01.2023 träder det nya regler i kraft gällande handeln emellan fasta Finland och Åland. Läs mera här
  • Uppdatering av transportpriser 01.10.2022. Läs mer här

---

Intressebolag

Ålands Budbilsservice Ab

Är ett transportföretag som utför paket- och kurirtjänster på, till och från Åland. 
Mer info: www.budbil.ax