.

Kontakt

Besöksadress

Transmar Ab, huvudkontoret
Vikingagränd 6, Pb 221
22101 MARIEHAMN
Kundtjänst: tel. +358 (0)18 27 011
Trafikledning: +358 (0)20 1260 500
E-post: info@transmar.fi

FO-nummer: 0144866-7

Transmar Ab, Nådendal
Rautakatu 3
21110 NÅDENDAL
Trafikledning: tel. +358 (0)20 1260 600

Faktureringsadress

E-faktura
Operatör: BAWCFI22 (Basware)
E-fakturaadress:  003701448667
 
E-postfaktura
transmar@bscs.basware.com   (En PDF per faktura)
 
Pappersfaktura                
Transmar Ab
PB 594
00026 BASWARE