Aktuell Transportinformation | Ajankohtaiset kuljetustiedot
  • 03.02.2023 Förhandlingarna fortsätter mellan parterna AKT & ALT. Läs mera här

  • 01.01.2023 träder det nya regler i kraft gällande handeln emellan fasta Finland och Åland. Läs mera här
  • Uppdatering av transportpriser 01.10.2022. Läs mer här

---

Kontakt

Besöksadress

Transmar Ab, huvudkontoret
Vikingagränd 6, Pb 221
22101 MARIEHAMN
Kundtjänst: tel. +358 (0)18 27 011
Trafikledning: +358 (0)20 1260 500
E-post: info@transmar.fi

FO-nummer: 0144866-7

Transmar Ab, Nådendal
Rautakatu 3
21110 NÅDENDAL
Trafikledning: tel. +358 (0)20 1260 600

Faktureringsadress

E-faktura
Operatör: BAWCFI22 (Basware)
E-fakturaadress:  003701448667
 
E-postfaktura
transmar@bscs.basware.com   (En PDF per faktura)
 
Pappersfaktura                
Transmar Ab
PB 594
00026 BASWARE