Aktuell Transportinformation | Ajankohtaiset kuljetustiedot
  • 15.02.2023 Förhandlingarna har slutat mellan parterna AKT & ALT. Läs mera här

  • 01.01.2023 träder det nya regler i kraft gällande handeln emellan fasta Finland och Åland. Läs mera här
  • Uppdatering av transportpriser 01.10.2022. Läs mer här

---

Ekonomi & Personal

Ekonomi

Mariehamn
Tel: +358 (0)18 27 011
E-post: ekonomi@transmar.fi

Tomas Abrahamsson
Administrativ chef
E-post: tomas.abrahamsson@transmar.fi

Monica Westberg
Bokföring
E-post: monica.westberg@transmar.fi

Susanna Lind
Fakturering
E-post: susanna.lind@transmar.fi

Monica Sundberg
Förtullning
E-post: monica.sundberg@transmar.fi

Eva-Maria Häggblom
Löne- och HR-administratör
E-post: eva-maria.haggblom@transmar.fi

Petter Himmelroos
HR-Chef
E-post: petter.himmelroos@transmar.fi

IT

Mariehamn
Tel: +358 (0)18 27 011
E-post: support@transmar.fi

Kimmo Jaskari
IT-samordnare
E-post: kimmo.jaskari@transmar.fi