Aktuell Transportinformation | Ajankohtaiset kuljetustiedot
  • 15.02.2023 Förhandlingarna har slutat mellan parterna AKT & ALT. Läs mera här

  • 01.01.2023 träder det nya regler i kraft gällande handeln emellan fasta Finland och Åland. Läs mera här
  • Uppdatering av transportpriser 01.10.2022. Läs mer här

---

Ledningsgrupp

Mats Clemes 
VD
Tel: +358 (0)20 1260 592
E-post: mats.clemes@transmar.fi

Nils-Erik Persson 
Försäljningsdirektör
Tel: +358 (0)20 1260 606
E-post: nils.persson@transmar.fi

Tomas Abrahamsson
Administrativ chef
Tel: +358 (0)20 1260 591
E-post: tomas.abrahamsson@transmar.fi

Robert Nylund
Direktör för Miljö och Återvinning
Tel: +358 (0)20 1260 656
E-post: robert.nylund@renhallningen.ax

Kalle Ekström
Operativ chef
Puh: +358 (0)20 1260 502
E-post: kalle.ekstrom@transmar.fi

Petter Himmelroos
HR-chef
Tel: +358 (0)20 1260 504
E-post: petter.himmelroos@transmar.fi