Aktuellt | Ajankohtaiset

---

Trafik & transport

Försäljning

Tel: +358 (0)18 27 011 
E-post: forsaljning@transmar.fi

Nils-Erik Persson 
Försäljningsdirektör, försäljning och sponsorering
Mariehamn och Nådendal
Tel: +358 (0)20 1260 606
E-post: nils.persson@transmar.fi

Kurt-Ove Lindh 
Försäljningschef
Mariehamn
Tel: +358 (0)20 1260 604
E-post: kurt-ove.lindh@transmar.fi  

Spedition

Mariehamn
Tel: +358 (0)18 27 011
E-post: spedition@transmar.fi

Trafikledning Mariehamn

Tel: +358 (0)18 27 011

Godsförfrågningar, reklamationer 
E-post: utredning@transmar.fi

Mats Clemes 
Transport och Logistik, VD
E-post: mats.clemes@transmar.fi

Hans-Erik Eker 
Fleet manager
E-post: hanserik.eker@transmar.fi

Dan Lindblom
Trafikledare, lastningar AX-FI
E-post: dan.lindblom@transmar.fi

Conny Malmberg
Trafikledare, Distribution AX
E-post: conny.malmberg@transmar.fi

Niclas Andersson
Trafikledare, Utrikes
E-post: niclas.andersson@transmar.fi

Kjell Björkqvist
Spedition
E-post: kjell.bjorkqvist@transmar.fi

Emil Hansen
Processansvarig
E-post: emil.hansen@transmar.fi

Trafikledning Nådendal

Tel: +358 (0)20 1260 600

Kalle Ekström
Operativ chef
E-post: kalle.ekstrom@transmar.fi

Kai Kuivalainen
Team Leader Trafikledning
E-post: kai.kuivalainen@transmar.fi

Jouni Nummela
Trafikledare
E-post: jouni.nummela@transmar.fi

Heikki Mäenpää
Trafikledare
E-post: heikki.maenpaa@transmar.fi

Jouni Revo
Trafikledare
E-post: jouni.revo@transmar.fi