Aktuellt | Ajankohtaiset

---

Vanliga frågor

Vad behövs när man skickar varor utomlands?
Momsfi faktura med transportvilkor, exportanmälan, fraktsedel och adresslappar.

Kan jag tulla in mina varor själv?
Ja, ni bestämmer själv vem som skall sköta införtullningen. Väljer ni att förtulla godset själva tar ni med ankomstnummer och faktura och förtullar godset vid tullen. Ankomstnumret bör uppges till tullen och finnas med på Ert förtullningsbeslut. Detta för att förtullningsbeslutet på ett smidigt sätt ska kunna paras ihop med rätt leverans. Ni kan även välja att förtulla över internet på www.tulli.fi. När godset är förtullat lämnar Ni en kopia på förtullningsbeslutet till handläggaren. Godset lämnas ut när det är förtullat.
För hjälp med förtullning kontakta Spedition.
Ändringar i handeln mellan Åland och EU 2018

Vad kommer till Budbil?
Matkahuolto, UPS.

Sköter ni DHL-gods?
Nej. 

Vad behövs när man hämtar gods från terminalen(utlandsgods)?
Förtullningsbeslutet om ni har förtullat själv.

Jag skall flytta till ny bostad, kör ni flyttgods?
Nej, det gör vi inte. Vi rekommenderar KonstantHundraProcent Ab

Är mitt gods försäkrat under frakt?  
Som transportör har vi ett ansvar över godset och vi följer NSAB, Nordiskt Speditörsförbunds Allmänna Bestämmelser. Beroende på gods kan man utöver detta själv teckna en försäkring hos t.ex. Alandia som finns både i Finland, Sverige och på Åland. Mer information angående transportförsäkringar hittas på Alandias hemsida.

Kan min förening ansöka om sponsorering av Transmar?
Sponsorering är en viktig del i Transmars marknadsföring. Mer info om vår sponsoreringspolicy samt hur du går till väga föra att ansöka om sponsorering hittar du här.