Aktuellt | Ajankohtaiset

---

Lagring

Vi erbjuder både lång- och korttidslagring enligt kundens behov. Våra utrymmen är godkända för hantering av livsmedel i olika temperaturer.

Vi kan fungerar även i Nådendal som första ankomstplats vid import av livsmedel.

Produkter

  • Fyslagring
  • Kyllagring
  • Hantering av utgående och inkommande gods
  • Plock
  • Palletering
  • Lossning och lastning (containers, bilar)
  • Terminalfunktioner

Som lagerkund kan du själv via din kundsida ha kontroll över ditt gods. Du ser lagersaldot och kan hantera inkommande och utgående försändelser enkelt. På samma gång kan du beställa transport från och till lagret.