Aktuellt | Ajankohtaiset

---

Inrikestrafik

Inrikestrafiken omfattar godstransporter mellan Åland och övriga delar av Finland.

Cirka 80 procent av dessa transporter går till eller kommer ifrån tätortsområdena i sydvästra Finland. Daglig godslinjetrafik upprätthålls på Åbo, Helsingfors, och närliggande orter.

Till övriga orter sker transporterna i samarbete med våra samarbetspartners eller som beställningstrafik.