Aktuell Transportinformation | Ajankohtaiset kuljetustiedot
  • 15.02.2023 Förhandlingarna har slutat mellan parterna AKT & ALT. Läs mera här

  • 01.01.2023 träder det nya regler i kraft gällande handeln emellan fasta Finland och Åland. Läs mera här
  • Uppdatering av transportpriser 01.10.2022. Läs mer här

---

Utrikestrafik

Största delen av våra utrikestransporter går till och från Sverige. Med hjälp av våra samarbetspartners har vi daglig godslinjetrafik från Sverige till Åland.

I Stockholmsområdet arbetar vi med vårt dotterbolag AX Transport vars terminal, på 5000 kvm, ligger i Tumba. 

Till övriga orter/ länder sker transporterna i samarbete med samarbetspartners eller som beställningstrafik.

Tillsammans med AXTransport kan vi erbjuda lagring och omlastning, samt distrubition och inhämtning.

AX Transport har lång erfarenhet och kunskap om hur livsmedel ska hanteras i en transportkedja, antingen som direkttransport eller med omlastning i våra egna lokaler.

AX Transport AB

Tuna Gårdsväg. 11
147 43 TUMBA, Sverige

Tel: +46 (0)8 659 94 00
E-post: boka@axtransport.se

Henrik Lindahl
VD
E-post: henrik.lindahl@axtransport.se 

Mikael Wahlqvist
Operativ Chef / Fordonsansvarig
Tel: +46 (0)72 716 80 92
E-post: mikael.wahlqvist@axtransport.se

Robin Hedin
Trafikledare
Tel: +46 (0)70 677 40 30
E-post: boka@axtransport.se