Aktuellt | Ajankohtaiset

---

Varför Transmar

Transmar, det ledande transport- och speditionsföretaget på Åland, startade 1961. Tillsammans med våra trogna kunder har vi utvecklats i samma rasande fart som omvärlden, slipat på våra transportlösningar och tagit alla enskilda kunders behov i beaktande, allt för en smidigare vardag. Transmars transportmotto från dag ett, ”från dörr till dörr över land och hav” håller vi fortfarande stolt fast vid.

Idag är vi verksamma i Finland, Sverige och lokalt på Åland, men ordnar även vidaretransporter ut i världen.

Renhållningen och Transmar under samma tak

Ålands Renhållning, det ledande avfallsservice-företaget på Åland, startade 1980. Bolaget har utvecklats från ett transportbolag till ett mångsidigt och flexibelt företag som skräddarsyr miljöriktiga och ekonomiska lösningar inom avfallshanteringen. Renhållningen har idag ca 5 000 kunder, vilka är privatpersoner, företag, fastighetsbolag samt kommuner. Sedan hösten 2017 är bolaget fusionerat med moderbolaget Transmar Ab. Renhållningen är specialiserade på återanvändning, återvinning, energibränsle, slutdeponering samt omhändertagande av farligt avfall. Läs mer om Renhållningens tjänster här: www.renhallningen.ax