Ledningsgrupp

Tony Saarinen 
VD och Koncernchef
Tel: +358-20 1260 610
E-post: tony.saarinen@transmar.fi

Mats Clemes 
Transport och Logistik Direktör
Tel: +358-20 1260 592
E-post: mats.clemes@transmar.fi

Nils-Erik Persson 
Försäljningsdirektör
Tel: +358-20 1260 606
E-post: nils.persson@transmar.fi

Tomas Abrahamsson
Administrativ chef
Tel: +358-20 1260 591
E-post: tomas.abrahamsson@transmar.fi

Robert Nylund
Direktör för Miljö och Återvinning
Tel: +358-20 1260 656
E-post: robert.nylund@renhallningen.ax

Jenny Jansson
HR-chef
Tel: +358-20 1260 516
E-post: jenny.jansson@transmar.fi