VIKTIGA FÖRÄNDRINGAR MELLAN ÅLAND & FASTA FINLAND samt ÅLAND & EU 2018! TÄRKEÄ MUUTOS AHVENANMAAN SEKÄ MANNER-SUOMEN LIIKENTEESSÄ 2018!

Från och med 01.01.2018 är Skatteförvaltningen den behöriga myndigheten för uppbörd av mervärdesskatt vid import, då importören är införd i registret över momsskyldiga. För att leveranserna till ditt momsregistrerade företag skall löpa smidigt behöver nedanstående uppgifter säkerställas före leverans (läs mer via länken) Aktuell information om handeln mellan Åland & EU 2018 hittar du också här http://transmar.fi/sv/transport/aktuell-transportinformation

01.01.2018 lähtien on Ahvenanmaan kaupankäynnissä veron keräävä viranomainen Verohallinto, mikäli tuoja on merkittynä arvonlisäverovelvolliseksi rekisteriin. Jotta arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröidyn asiakkaan lähetykset kulkevat viivytyksittä on hyvä varmistua että mainitut tiedot ovat merkittynä. Lisää info. saat tälta http://www.transmar.fi/fi/kuljetukset/kotimaan-kuljetukset

 

Ledningsgrupp

Tony Saarinen 
VD och Koncernchef
Tel: +358-20 1260 610
E-post: tony.saarinen@transmar.fi

Mats Clemes 
Transport och Logistik Direktör
Tel: +358-20 1260 592
E-post: mats.clemes@transmar.fi

Nils-Erik Persson 
Försäljningsdirektör
Tel: +358-20 1260 606
E-post: nils.persson@transmar.fi

Tomas Abrahamsson
Administrativ chef
Tel: +358-20 1260 591
E-post: tomas.abrahamsson@transmar.fi

Robert Nylund
Direktör för Miljö och Återvinning
Tel: +358-20 1260 656
E-post: robert.nylund@renhallningen.ax

Jenny Jansson
HR-chef
Tel: +358-20 1260 516
E-post: jenny.jansson@transmar.fi