top of page
Transmar Ab

Historia

 • 1961 företaget Transmar grundades den 17 maj under namnet Transmar, Mattsson & Co av Gunnar Häggblom, Klas Eklund, Martin Isaksson och Knut Mattsson. Den 4 augusti gjordes den första resan av fordon i Transmars namn med m/s Skandia till Finland.

 • 1963 en betydande förändring i den operativa verksamheten var när det anspråkslösa kontoret på 12 kvm flyttade till större utrymmen med både kontor på 30 kvm och ett litet lagerutrymme på 20 kvm samt mottagningsrum på 15 kvm.

 • 1966 var det mer än nödvändigt för Transmar att bygga egna lokaliteter som var en barackartad träbyggnad på totalt 150 kvm.

 • 1967 skaffade Transmar sitt första frysekipage för livsmedelstransporter.

 • 1970-talet innebar ansenliga förändringar i Transmars verksamhet med mera kund- och uppdragsanpassade moderna fordon och bl.a. växelflak togs i bruk. De första för detta anpassade fyra fordonen och första tolv växelflaken togs i bruk år 1973.

 • 1976 köpte Transmar delägaren och konkurrenten Anders Hägglunds åkeri med sina fem långtradare.

 • 1977 omstrukturerades det tidigare kommanditbolaget till aktiebolag och Ingmar Jansson blev styrelseordförande och Kjell Clemes verkställande direktör.

 • 1980-talet innebar att allt större andel av godset som transporterades bestod av livsmedel, antingen i form av råvara eller förädlade produkter och andelen fordon för tempererade transporter ökade.

 • 1982 bestod fordonsflottan av totalt c. 100 enheter, varav 35 var lastbilar.

 • 1985 köpte Transmar aktierna i Roberts H. Transport & Spedition.

 • 1987 köptes två små åkerier Hagman & Grönlund och Egert Egerton.

 • 1987 ökade Transmar betydligt sitt ägande i potatisförädlingsföretaget Ab Chips Oy Ltd.

 • 1991 Transmar gick in som ägare i Ålands Renhållnings Ab.

 • 1991 den nya terminalen i Norrböle började byggas.

 • 1995 började den första för ändamålet lämpliga ropax färjan Fjärdvägen med för Transmar anpassad trafiken på linjen Långnäs-Nådendal.

 • 2005 antog Transmar den norska livsmedelskoncernens anbud att köpa alla aktier i Chipsbolaget.

 • 2009 köptes Fintermos med lager och terminal för tempererat gods i Nådendal, Finland.

 • 2010 verkstadsbolaget Teknikpartner Åland Ab började sin verksamhet.

 • 2011 förvärvades det österbottniska åkeriet Scandic Cargo Oy med fem långtradare.

 • 2011 när Transmar koncernen fyllde 60 år hade företaget 160 anställda, 80 lastbilar och över 250 lastenheter.

 • 2016 inledde Transmar med specialtillstånd på Åland som första i Norden transporter med HCT-ekipage, över 30 meter långa trailerkombinationer vilket innebar en tredjedel lägre CO2 -utsläpp än kortare långtradarekipage.

 • 2017 Ålands Renhållnings Ab fusionerades med Transmar.

 • 2017 köptes det svenska åkeriet och lagerverksamheten Lars-Åke Axelsson Ab och verksamheten bytte namn till AX Transport Ab.

 • 2019 flyttade AX Transport in i nya verksamhetsutrymmen i Tumba.

 • 2021 åkeriet Scan Cargo och andelen i speditionsbolaget Scandic Trans såldes.

 • 2022 uppgår Transmar koncernens omsättning till 24 miljoner euro, antalet medarbetare är 175, fordonens antal är över 100 och lastenheternas antal är totalt cirka 250.

Hjälp oss att förbättra din kundupplevelse

Hittade du vad du sökte på denna sida?

bottom of page