Trafik & transport

Vi hjälper dig som kund med allt från småpaket till stora leveranser och från engångstransporter till avtal som gäller återkommande transporter. Vi hjälper även med eventuella frågor kring webbokning, terminalhantering, förvaring, förpackning samt annat som kan komma upp i samband med en transport av gods.

Försäljning

Tel: +358-18-27 011 
E-post: forsaljning@transmar.fi

Nils-Erik Persson 
Försäljningsdirektör, försäljning och sponsorering
Mariehamn och Nådendal
Tel: +358-20 1260 606
E-post: nils.persson@transmar.fi

Kurt-Ove Lindh 
Försäljningschef
Mariehamn
Tel: +358-20 1260 604
E-post: kurt-ove.lindh@transmar.fi  

Sofia Andersson
Säljassistent
Mariehamn
Tel: +358-20 1260 569
E-post: sofia.andersson@transmar.fi

Spedition

Mariehamn
Tel: +358-18-27 011
E-post: spedition@transmar.fi

Trafikledning Mariehamn

Tel: +358 201 260 500

Godsförfrågningar, reklamationer 
E-post: utredning@transmar.fi

Mats Clemes 
Transport och Logistik Direktör
E-post: mats.clemes@transmar.fi

Hans-Erik Eker 
Trafikchef Mariehamn
E-post: hanserik.eker@transmar.fi

Jonas Karlsson
Transportchef
E-post: jonas.karlsson@transmar.fi

Dan Lindblom
Trafikledare, lastningar AX-FI
E-post: dan.lindblom@transmar.fi

Kennet Uotila
Trafikledare, Distribution AX
E-post: kennet.uotila@transmar.fi

Niclas Sundberg
Trafikledare, Utrikes
E-post: niclas.sundberg@transmar.fi

Kjell Björkqvist
Spedition
E-post: kjell.bjorkqvist@transmar.fi

Tamara Söderblom
Trafikassistent
E-post: tamara.soderblom@transmar.fi

Trafikledning Nådendal

Tel: +358 201 260 600

Kalle Ekström
Terminalchef
E-post: kalle.ekstrom@transmar.fi

Niclas Andersson
Trafikledare, Nådendals zon
E-post: niclas.andersson@transmar.fi

Jouni Nummela
Trafikledare, Nådendals zon 
E-post: jouni.nummela@transmar.fi

Marko Rantanen
Trafikledare
E-post: marko.rantanen@transmar.fi

Petter Himmelroos
Trafikassistent
E-post: petter.himmelroos@transmar.fi

Dani Jämbeck
Trafikassistent
E-post: dani.jambeck@transmar.fi

Theo Hasselblatt
Trafikassistent
E-post: theo.hasselblatt@transmar.fi