Aktuellt / Nykyinen

25 maj 2018 börjar det nya EU-gemensamma regelverket GDPR (Dataskyddsförordningen) gälla. Det innebär att individer får bättre kontroll över hur företag och organisationer hanterar deras personuppgifter. Även företrädare och anställda inom bolaget omfattas därmed också av förordningen. Våra allmänna villkor kommer också att uppdateras med en hänvisning till policyn och en skyldighet för företagskunder att vidarebefordra policyn till sina anställda och andra företrädare.

Ytterligare information om dataskydd och dataskyddsreformen finns på
Datainspektionen på Ålands hemsida http://www.di.ax och
Dataombudsmannens byrås webbplats på http://www.tietosuoja.fi/sv/index.html

VIKTIGA FÖRÄNDRINGAR MELLAN ÅLAND & FASTA FINLAND samt ÅLAND & EU 2018!

TÄRKEÄ MUUTOS AHVENANMAAN SEKÄ MANNER-SUOMEN LIIKENTEESSÄ 2018!

Trafik & transport

Vi hjälper dig som kund med allt från småpaket till stora leveranser och från engångstransporter till avtal som gäller återkommande transporter. Vi hjälper även med eventuella frågor kring webbokning, terminalhantering, förvaring, förpackning samt annat som kan komma upp i samband med en transport av gods.

Försäljning

Tel: +358-18-27 011 
E-post: forsaljning@transmar.fi

Nils-Erik Persson 
Försäljningsdirektör, försäljning och sponsorering
Mariehamn och Nådendal
Tel: +358-20 1260 606
E-post: nils.persson@transmar.fi

Kurt-Ove Lindh 
Försäljningschef
Mariehamn
Tel: +358-20 1260 604
E-post: kurt-ove.lindh@transmar.fi  

Spedition

Mariehamn
Tel: +358-18-27 011
E-post: spedition@transmar.fi

Trafikledning Mariehamn

Tel: +358 201 260 500

Godsförfrågningar, reklamationer 
E-post: utredning@transmar.fi

Mats Clemes 
Transport och Logistik Direktör
E-post: mats.clemes@transmar.fi

Hans-Erik Eker 
Trafikchef Mariehamn
E-post: hanserik.eker@transmar.fi

Jonas Karlsson
Transportchef
E-post: jonas.karlsson@transmar.fi

Dan Lindblom
Trafikledare, lastningar AX-FI
E-post: dan.lindblom@transmar.fi

Kennet Uotila
Trafikledare, Distribution AX
E-post: kennet.uotila@transmar.fi

Niclas Sundberg
Trafikledare, Utrikes
E-post: niclas.sundberg@transmar.fi

Kjell Björkqvist
Spedition
E-post: kjell.bjorkqvist@transmar.fi

Tamara Söderblom (Föräldraledig)
Trafikassistent
E-post: tamara.soderblom@transmar.fi

Trafikledning Nådendal

Tel: +358 201 260 600

Kalle Ekström
Terminalchef
E-post: kalle.ekstrom@transmar.fi

Niclas Andersson
Trafikledare, Nådendals zon
E-post: niclas.andersson@transmar.fi

Jouni Nummela
Trafikledare, Nådendals zon 
E-post: jouni.nummela@transmar.fi

Marko Rantanen
Trafikledare
E-post: marko.rantanen@transmar.fi

Petter Himmelroos
Trafikassistent
E-post: petter.himmelroos@transmar.fi

Dani Jämbeck
Trafikassistent
E-post: dani.jambeck@transmar.fi

Theo Hasselblatt
Trafikassistent
E-post: theo.hasselblatt@transmar.fi