VIKTIGA FÖRÄNDRINGAR MELLAN ÅLAND & FASTA FINLAND samt ÅLAND & EU 2018! TÄRKEÄ MUUTOS AHVENANMAAN SEKÄ MANNER-SUOMEN LIIKENTEESSÄ 2018!

Från och med 01.01.2018 är Skatteförvaltningen den behöriga myndigheten för uppbörd av mervärdesskatt vid import, då importören är införd i registret över momsskyldiga. För att leveranserna till ditt momsregistrerade företag skall löpa smidigt behöver nedanstående uppgifter säkerställas före leverans (läs mer via länken) Aktuell information om handeln mellan Åland & EU 2018 hittar du också här http://transmar.fi/sv/transport/aktuell-transportinformation

01.01.2018 lähtien on Ahvenanmaan kaupankäynnissä veron keräävä viranomainen Verohallinto, mikäli tuoja on merkittynä arvonlisäverovelvolliseksi rekisteriin. Jotta arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröidyn asiakkaan lähetykset kulkevat viivytyksittä on hyvä varmistua että mainitut tiedot ovat merkittynä. Lisää info. saat tälta http://www.transmar.fi/fi/kuljetukset/kotimaan-kuljetukset

 

Lång-, korttids-  och kyllagring

Lagring

Vi erbjuder både lång- och korttidslagring enligt kundens behov. Vi har utrymmen som är godkända för hantering av livsmedel och vi kan erbjuda lagring i fyra olika temperaturer. Det finns även möjlighet till lagring av tullvaror.

  • Fryslagring, ca. -18 grader.
  • Kyllagring, +2 till +5 grader.
  • Tempererad lagring
  • Otempererad lagring

Som kund kan du själv via din kundsida ha kontroll över vilka mängder som finns lagrat samt boka transport/distribution från och till lagerutrymmet.