Aktuellt / Nykyinen

25 maj 2018 börjar det nya EU-gemensamma regelverket GDPR (Dataskyddsförordningen) gälla. Det innebär att individer får bättre kontroll över hur företag och organisationer hanterar deras personuppgifter. Även företrädare och anställda inom bolaget omfattas därmed också av förordningen. Våra allmänna villkor kommer också att uppdateras med en hänvisning till policyn och en skyldighet för företagskunder att vidarebefordra policyn till sina anställda och andra företrädare.

Ytterligare information om dataskydd och dataskyddsreformen finns på
Datainspektionen på Ålands hemsida http://www.di.ax och
Dataombudsmannens byrås webbplats på http://www.tietosuoja.fi/sv/index.html

VIKTIGA FÖRÄNDRINGAR MELLAN ÅLAND & FASTA FINLAND samt ÅLAND & EU 2018!

TÄRKEÄ MUUTOS AHVENANMAAN SEKÄ MANNER-SUOMEN LIIKENTEESSÄ 2018!

Lång-, korttids-  och kyllagring

Lagring

Vi erbjuder både lång- och korttidslagring enligt kundens behov. Vi har utrymmen som är godkända för hantering av livsmedel och vi kan erbjuda lagring i fyra olika temperaturer. Det finns även möjlighet till lagring av tullvaror.

  • Fryslagring, ca. -18 grader.
  • Kyllagring, +2 till +5 grader.
  • Tempererad lagring
  • Otempererad lagring

Som kund kan du själv via din kundsida ha kontroll över vilka mängder som finns lagrat samt boka transport/distribution från och till lagerutrymmet.