Aktuell Transportinformation | Ajankohtaiset kuljetustiedot
  • 03.02.2023 Förhandlingarna fortsätter mellan parterna AKT & ALT. Läs mera här

  • 01.01.2023 träder det nya regler i kraft gällande handeln emellan fasta Finland och Åland. Läs mera här
  • Uppdatering av transportpriser 01.10.2022. Läs mer här

---

Kotimaan kuljetukset

Kotimaanliikenne sisältää kuljetukset Ahvenanmaan ja manner-Suomen välillä.

Noin 80 prosenttia manner-Suomen noudoista ja jakeluista tapahtuu Etelä-Suomen alueella.

Muiden alueiden kuljetukset hoidamme yhteistyökumppaneidemme avustuksella tai tilausliikenteenä.