Aktuell Transportinformation | Ajankohtaiset kuljetustiedot
  • 03.02.2023 Förhandlingarna fortsätter mellan parterna AKT & ALT. Läs mera här

  • 01.01.2023 träder det nya regler i kraft gällande handeln emellan fasta Finland och Åland. Läs mera här
  • Uppdatering av transportpriser 01.10.2022. Läs mer här

---

Johtoryhmä

Mats Clemes
Toimitusjohtaja
Puh: +358 (0)20 1260 592
Sähköposti: mats.clemes@transmar.fi

Nils-Erik Persson
Myyntijohtaja
Puh: +358 (0)20 1260 606
Sähköposti: nils.persson@transmar.fi

Tomas Abrahamsson
Hallintopäällikkö
Puh: +358 (0)20 1260 591
Sähköposti: tomas.abrahamsson@transmar.fi

Robert Nylund
Ympäristö ja Kierrätys Johtaja
Puh: +358 (0)20 1260 656
Sähköposti: robert.nylund@renhallningen.ax

Petter Himmelroos
HR Päällikkö
Puh: +358 (0)20 1260 504
Sähköposti: petter.himmelroos@transmar.fi