top of page

Handeln mellan Åland & EU 2023

Vi hanterar allt som rör import, export och skattegränser Transmars speditionsavdelning är specialiserad på hantering av allt som rör skattegränsen mellan Åland och omvärlden. Hos oss får du hjälp med bland annat import-, export- och transiteringshandlingar.

HANDELN MELLAN ÅLAND & EU 2018

Från och med 01.01.2018 är Skatteförvaltningen den behöriga myndigheten för uppbörd av mervärdesskatt vid import, då importören är införd i registret över momsskyldiga. Skyldigheten att anmäla varorna och lämna in tulldeklaration till Tullen kvarstår. Förtullningen kan du göra själv eller så hjälper vi till med denna.

1.1.2023 träder det nya regler i kraft gällande handeln emellan fasta Finland och Åland. Ta detta i beaktande när du bokar transport. Mera info på tullens sidor www.tulli.fi. Vår spedition hjälper också till vid frågor.

Mail: spedition@transmar.fi Tel: 018-27011. Vill du fördjupa dig ytterligare fås mer information av Mariehamns Tull. Mail: atp.webbimport@tulli.fi, Tel: 0295 52333 www.tulli.fi | www.skatt.fi

Σχόλια


bottom of page