top of page

Uppdatering av transportpriser

Transmarstransportpriser stiger 1.10.2022

Under det gångna året har våra energi-och lönekostnader, reparations- och servicekostnader samt försäkringskostnader stigit märkbart. Säsongsvariationerna har ökat, vilket ytterligare höjer kostnaderna för att säkerställa kapaciteten vid alla tillfällen.


På grund av dessa märkbart höjda kostnader justerar vi våra grundfraktpriser från och med 1.10.2022 med + 8,8%


Justeringen är nödvändig för att vi ska kunna säkra vidare investeringar som krävs för att möta våra kunders, samarbetspartners och myndigheters förväntningar och krav. Vi vill försäkra oss om att vi kan erbjuda professionell kundservice, snabba tidtabeller samt tillräcklig kapacitet. Allt för att säkerställa en hög servicekvalitet och för att underlätta leveransprocessen för Er och Era kunder.


Transmar strävar till att vara den mest bekväma logistikpartnern med hög servicekvalitet. Vi vill fortsätta hjälpa Er somkundattvara framgångsrik i Er verksamhet.


Med vänlig hälsning


Transmar Ab

Nils-ErikPersson

Försäljningsdirektör

Comments


bottom of page