top of page

Transmars dotterbolag utökar verksamheten i Stockholm

Transmar koncernens dotterbolag i Sverige, AX Transport AB, som sköter distributionstransporter i Stockholm samt även erbjuder temperade lager- och logistikstjänster, utökar sin verksamhet genom övertagande av verksamhet. Det är verksamheten inom Tempcon Stockholm som har övertagits av AX Transport. Parterna har även ingått ett samarbetsavtal som innebär att AX Transport kommer att vara underleverantör till den nordiska transportkoncernen Tempcons temperaturkontrollerade transport- och logistiktjänster i Stockholmsområdet.Sedan 2019 har både AX Transport AB och Tempcon Stockholm AB bedrivit verksamhet inom tempererade transporter till mottagare i Stockholmsområdet. Båda verksamheterna har utgått ifrån samma fastighet på Tuna Gårdsväg i Tumba. Nu har en affär om verksamheten och ett avtal om samarbete tecknats samtidigt som verksamheten i Tempcon Stockholm, såsom personal, fordon och lokaler har övertagits av AX Transport.


För oss på AX Transport känns det här nya, strategiska samarbetet mycket bra, säger Henrik Lindahl, vd på AX Transport. Vi har redan idag en väl utvecklad verksamhet som fortsätter som förut, men nu med utökad kapacitet även för våra kunder från tidigare. Nu i och med det nya samarbetet får vi nya möjligheter och inte minst vad gäller kontakten med Tempconbolagen. Samarbetsavtalet påverkar inte verksamheten för våra nuvarande kunder, poängterar Henrik Lindahl. AX Transport fungerar även som HUB i Transmarkoncernens Åland-Sverige trafik.


Genom överlåtelsen och det strategiska samarbetet med AX Transport får vi ännu bättre möjligheter att ta nya och större affärer, säger Christian Hallberg, koncernchef för Tempcon Group. Detta då vår gemensamma kapacitet för temperaturkontrollerade lager-, terminal- och transporttjänster nu kraftigt ökar i Stockholmsområdet.


För ytterligare information:

Henrik Lindahl, vd, AX Transport AB, tel.+46 705 101 740 eller e-post: henrik.lindahl@axtransport.se


Christian Hallberg, koncernchef, Tempcon Group AB, tel. +46 729-64 76 88 eller e-post: christian.hallberg@tempcongroup.se

Comments


bottom of page