Aktuell Transportinformation | Ajankohtaiset kuljetustiedot
  • 03.02.2023 Förhandlingarna fortsätter mellan parterna AKT & ALT. Läs mera här

  • 01.01.2023 träder det nya regler i kraft gällande handeln emellan fasta Finland och Åland. Läs mera här
  • Uppdatering av transportpriser 01.10.2022. Läs mer här

---

Vår organisation

Vi på Transmar förstår hur viktigt det är med logistik. Därför är vår vision att våra tjänster skall vara den bästa delen av våra kunders verksamhet. Hela vår personal strävar mot att vara engagerad och fokuserad på att leverera den bästa kundupplevelsen.

Ta del av vårt organisationsschema nedan.