Aktuell Transportinformation | Ajankohtaiset kuljetustiedot
  • 15.02.2023 Förhandlingarna har slutat mellan parterna AKT & ALT. Läs mera här

  • 01.01.2023 träder det nya regler i kraft gällande handeln emellan fasta Finland och Åland. Läs mera här
  • Uppdatering av transportpriser 01.10.2022. Läs mer här

---

Dotterbolag

Teknikpartner Åland Ab

Reservdelar och underhåll  
Tel: +358 (0)18 27501
E-post: info@teknikpartner.ax

Johan Hedbom
Verkstadschef
Tel. +358 (0)20 1260 596
E-post: johan.hedbom@teknikpartner.ax

Magnus Söderström
Verkmästare Mariehamn
Tel: +358 (0)20 1260 669
E-post: magnus.soderstrom@teknikpartner.ax

AX Transport AB

Tuna Gårdsväg. 11
147 43 TUMBA, Sverige

Tel: +46 (0)8 659 94 00
E-post: boka@axtransport.se

Henrik Lindahl
VD
E-post: henrik.lindahl@axtransport.se 

Mikael Wahlqvist
Operativ Chef / Fordonsansvarig
Tel: +46 (0)72 716 80 92
E-post: mikael.wahlqvist@axtransport.se

Robin Hedin
Trafikledare
Tel: +46 (0)70 677 40 30
E-post: boka@axtransport.se