top of page
Transmar Ab

Tillbudsrapport

Med tillbud menas händelse som kunde lett till att någon skadats eller att utrustning/inredning förstörts

Beskriv så noggrant som möjligt platsen, orsaken, förloppet, inblandade personer och föremål, brister i arbetsorganisation, utrustning, skyddsanordning, underhåll/service, arbetsinstruktioner, utbildning och andra detaljer som var viktiga vid tillbudet.

Ladda upp fil

Det var var nära ögat!

Tack för din rapport, den och du är otroligt värdefulla. Nu ser vi till att det inte händer igen!

Vilka åtgärder planeras för att förhindra liknande tillbud?

bottom of page